Biografie

Mijn naam is Theo Leijser. Ik ben geboren op 21 juli 1966, getrouwd met een lieve vrouw en vader van drie prachtige dochters en 2 mooie zonen, waarvan de 3 jongste geadopteerd zijn uit China.

Onze biologische zoon is in 2000 overleden, voor mij en mijn gezin uiteraard erg ingrijpend. Maar tevens ook een ommezwaai in mijn leven en in mijn ervaringen met het spirituele. Als kind had ik al allerlei spirituele ervaringen, maar omdat niemand mij echt begreep werden deze gevoelens naar de achtergrond verdrongen.

Door het overlijden van onze zoon vielen al mijn zekerheden weg en werd ik gedwongen om deze verdrongen zaken weer toe te laten. Dit alles ging in een behoorlijk hoog tempo en ik prijs mij dan ook gelukkig mensen om mij heen te hebben die mij hier erg goed mee geholpen en begeleid hebben. Het drong tot mij door dat ik iets kon betekenen voor andere mensen door als een soort katalysator te fungeren en hun eigen krachten en talenten te laten ontdekken. Als vanzelf kwamen er een heleboel mensen op mijn pad waar ik iets voor heb mogen betekenen. Door de snelle groei van de praktijk besefte ik dat de combinatie met mijn baan bij DSM niet meer haalbaar was. Daarom heb ik de keuze gemaakt om per 1 januari 2008 fulltime te gaan werken in de praktijk. Zeker ook om meer tijd vrij te maken voor mijn gezin, dat voor mij heel belangrijk is.

Werkwijze

Door contact te leggen met mijn gidsen en overledenen personen geef ik deze waardevolle berichten door aan hun dierbaren. Alle berichten worden gefundamenteerd met persoonlijke zaken die ik niet kan weten. Vaak is het dan zo dat iemand zelf tot inzichten komt en daar zijn/haar keuzes op kan maken. Problemen/moeilijkheden kunnen dan helderder worden. Het is voor mij heel belangrijk dat mensen niet afhankelijk van mij of wie dan ook worden maar hun eigen krachten ontdekken of nog verder kunnen ontwikkelen en op die krachten hun eigen koers varen. Ik ben ervan overtuigd dat de intuitie van ieder van ons nog veel verder ontwikkeld zou kunnen worden, zoals ik er ook van overtuigd ben dat er steeds meer mensen op een meer spirituele manier invulling kunnen geven aan hun leven. Ook kunnen mensen met lichamelijke klachten geholpen worden d.m.v magnetiseren. Natuurlijk adviseer ik iedereen ook de reguliere weg te bewandelen.

Logo

Mijn overtuiging is dat we vele levens hebben in de evolutie. Het logo van "Het Levenspad" symboliseert deze vele levens. De groene lijnen staan voor de verschillende levens, sommige lijnen zijn kort, sommige lang. Andere lijnen worden abrupt onderbroken en andere vervagen langzamer. Uiteindelijk komen we allemaal uit op hetzelfde punt (symbolisch de dikke groene lijn). Het logo symboliseert ook de vele mensen die onze paden kruisen.

Naar mijn idee zijn het vaak dezelfde zielen die als groep steeds bij elkaar komen, steeds in een andere rol. Op het einde van ons leven hebben we dan geleerd/volbracht wat in de blauwdruk de bedoeling was. Ook voor mij heeft het leven nog vele verrassingen. Sommige zaken blijven een mysterie en ik heb alleen invloed daar waar dit mag. Ik ben er van overtuigd dat dit een zegen is.